Dominic Scott
CHEF

HANG BING FEI

CHEF HANG BING FEI FRA JIANGSU-PROVINSEN

HAR 25ÅRS ERFARING I KINESISK KJØKKEN.

Dominic Scott
CHEF

ZU KANG Zhong

HAR 18-20ÅRS ERFARING I KINESISK KJØKKEN.

Fra Szchuan ChengDu Kina